Příspěvek na úsporu energií

Příjem žádostí o Příspěvek na úsporu energií byl ukončen.

V tuto chvíli zpracováváme žádosti, které byly podány do 31.10.2023.