Příspěvek na úsporu energií

Jednorázový příspěvek na úsporu energií ve výši 3 000 Kč
vyplácí Sociální nadační fond hl. m. Prahy.

Můžu tento příspěvek dostat? Ano, pokud bydlím v Praze a:

  • moje domácnost pobírá nebo pobírala v posledním roce přídavek na děti
  • moje domácnost pobírá nebo pobírala v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4 800 Kč
  • jsem vdova/vdovec se starobním a vdovským/vdoveckým důchodem v součtu do 17 tis. Kč

Patříte do více skupin? Podejte jen jednu žádost a je na vás, jaký dokument přiložíte. Dokument dokazující váš nárok jednoduše přiložíte k žádosti. Jak na to?

Co když něčemu nebudu rozumět?

Napište nám na e-mail podpora@socialninadacnifond.praha.eu

Více informací a přesné znění Pravidel příspěvku na úsporu energií najdete zde.

K jaké cílové skupině příspěvku na úsporu energií patříte? Pokud patříte do více skupin, vyberte tu, na základě které budete podávat žádost. *
Pokud spadáte do více skupin, vyberte jednu, na základě které budete podávat žádost.

Patříte k cílové skupině, která má nárok na příspěvek, ale příjem žádostí pro ni ještě nebyl zahájen. Napište nám svou e-mailovou adresu a my Vám dáme vědět několik dní před tím, než spustíme příjem žádostí právě pro Vás.