Příspěvek na úsporu energií

Sociální nadační fond hl. m. Prahy vyplácí jednorázový příspěvek na úsporu energií ve výši 3 000 Kč.

  • Cílem tohoto příspěvku je umožnit pražským domácnostem nejvíce ohroženým energetickou chudobou překlenout současnou nepříznivou situaci.
  • Sociální nadační fond je zřízen hl. m. Prahou a tento příspěvek je financován z rozpočtu hl. města Prahy jako součást balíčku Pomoc Pražanům.
  • Cílová skupina příspěvku a jeho forma byla navržena na základě analýzy PAQ Research.

Kdo může o příspěvek žádat?

  • domácnosti vdov/vdovců se starobním a vdovským/vdoveckým důchodem v součtu do 17 tis. Kč
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce přídavek na děti
  • domácnosti, které pobírají či pobíraly v posledním roce příspěvek na bydlení nižší než 4 800 Kč

Pokud spadáte do více skupin, podáte jen jednu žádost a můžete si vybrat, jaký dokument přiložíte.

Pokud máte nízký starobní důchod, žijete sami, ale nemáte z různých důvodů nárok na vdovský/vdovecký důchod, můžete žádat o příspěvek také, a to na základě příspěvku na bydlení do 4 800 Kč. Pokud ještě příspěvek na bydlení přidělený nemáte, můžete se připravit tím, že o něj požádáte.

Primárně je Příspěvek vyplácen převodem na účet žadatele, ale pokud máte zájem o zaslání příspěvku složenkou, tak nám před vyplněním tohoto formuláře prosím napište na mail prispevek.na.energie@praha.eu. Pošleme vám bližší informace k dalšímu postupu. Předem upozorňujeme, že bude stržen náklad na poslání složenky (cca 50 Kč) a prodlouží se doba vyplacení příspěvku.

Přesné znění Pravidel příspěvku na úsporu energií najdete zde.

Co když něčemu nebudete rozumět?

Podrobnosti o příspěvku najdete na našich webových stránkách: https://www.socialninadacnifond.praha.eu/prispevek-na-usporu-energii

Pokud budete mít dotaz týkající se příspěvku na úsporu energií nebo budete potřebovat pomoc s podáním žádosti, můžete se obrátit na e-mail prispevek.na.energie@praha.eu. Případně můžete zavolat na infolinku Příspěvku na úsporu energií s číslem +420 603 382 335. Infolinka je dostupná v těchto časech: pondělí 9:00- 11:00, středa 9:00- 11:00, čtvrtek 14:00 – 16:00.

K jaké cílové skupině příspěvku na úsporu energií patříte? Pokud patříte do více skupin, vyberte tu, na základě které budete podávat žádost. *
Pokud spadáte do více skupin, vyberte jednu, na základě které budete podávat žádost.

Patříte k cílové skupině, která má nárok na příspěvek, ale příjem žádostí pro ni ještě nebyl zahájen. Napište nám svou e-mailovou adresu a my Vám dáme vědět několik dní před tím, než spustíme příjem žádostí právě pro Vás.